Ben Viegers 1886 – 1947.

Kunstschilder Ben Viegers is geboren op 17 November in Den Haag en is overleden op 8 Oktober te Nunspeet. Zijn volle naam was Bernardus Petrus Viegers. Naast kunstschilder was Viegers ook tekenaar en pastellist.Ben Viegers was de zoon van Petrus Viegers en van Johanna Hulzing en woonde in Den Haag. Hij leerde de tekenkunst , mengen van verf en het schilderen in de werkplaats van zijn opa,Deze was koetsenbouwer en Viegers leerde daar het vak van schilder. Ben Viegers was ingeschreven in het cursusjaar 1903 -1904 voor onderwijs aan de Academie van Beelde Kunsten te Den Haag. Zijn leermeester was Charles Dankmeijer 1861 – 1923 en werd ook zijn vriend. Viegers heeft ook deelgenomen aan een tentoonstelling in Antwerpen en in 1910 op Batavia. Vanaf 1921 wordt Viegers lid van de Haagse kunstkring een in 1891 opgerichte vereniging van kunstschilders en kunstliefhebbers. Hier onderhield hij contacten met bekende kunstschilders van de Haagse school, zoals Jan Toorop 1858 – 1928, Louis Soonius 1883 – 1956 en Jan Knikker 1889 – 1957. Hierdoor is Viegers in zijn werk sterk beinvloed door de impressionisme van de Haagse school. bovendien werd Viegers ook geinspireerd  door de Franse impressionisten. Viegers verhuisde 1938 met zijn echtegenote van Den Haag naar Nunspeet. Daar zij gingen wonen in een verwaarloosd pand , dat hij zelf opknapte .In Nunspeet bevond hij zich onder ander kunstschilders zal als Jaap Hiddink 1910 -2000, Jos Lussenburg 1889-1975, Frans Huysmans  1885 – 1954 en Jan van Vuuren 1871 – 1941. Aan het begin van de 2e wereld oorlog woonde hij tot 1942 in Bakkum en verhuisde later naar Hilversum. In 1943 keerde Viegers met zijn vrouwe terug naar Nunspeet. Opnieuwe kocht Viegers een bouwvallig pand .Het eigenhandig te restaurenen van zijn woonhuis werd Viegers uiteindelijk fataal, want bij het tillen van een zwaar kozijn overleed hij aan een hartaanval. Ben Viegers had een breed werkterein hij maakte bloemstillevens, bloembollenvelden, stadsgezichten , strandgezichten en winterlandschappen.

Heeft u een vraag over dit schilderij?

7 + 3 =

Share This