Henk Dekker 1897 – 1974.

De kunstschilder Henk Dekker werd in 1897 geboren in Den Haag en bleef daar het grootste deel van zijn leven wonen. Hij werd bekend met in impressionistische trant geschilderde zee- en strandgezichten, met vissers en schepen. Daarvoor deed hij inspiratie op langs de Hollandse kust, maar ook reisde hij langs de Middellandse Zee en langs de kusten van Bretagne, België, Engeland en Zweden. Henk Dekker ontving raadgevingen van H.J van der Weele en vormde zich verder zelf. Hij woonde en werkte in Den Haag, maar heeft ook vele buitenlandse reizen gemaakt. Naast Engeland en Zweden o.a ook naar Frankrijk en Marokko. In de dertiger jaren veranderde zijn kleurgebruik en kreeg in zijn werk de van hem bekende blauwig grijze toon de overhand. Dekker was lid van de Nederlandse kunstkring.

Heeft u een vraag over dit schilderij?

5 + 15 =

Share This