Kunstenaars

Een overzicht van de kunstenaars op naam.

Heeft u een vraag over één van de kunstenaars?

Albert Buikema 1949-1994

De kunstschilder Albert Buikema is geboren op 2 maart 1949 te Waddinxveen en overleed op 45 jarige leeftijd op 11 januari 1994. 
Buikema was leerling van de Academies van Rotterdam en Utrecht. Ook kreeg hij lessen van H.J. Wijngaard. Hij schilderde en tekende kermissen, stadsgezichten, landschappen en ballerina’s. 
Na zijn vestiging in Gorinchem schilderde hij steeds meer landschappen in de Betuwe. Hij had een eigen manier van werken, die je duidelijk terugvindt in zijn schilderijen. In het begin waren zijn werken nogal donker van aard, maar later werd zijn werk zeer luchtig en blond van kleur.  Werk van Albert Buikema is over de gehele wereld verkocht en hij blijft nog steeds een zeer gewaardeerd kunstenaar door het bijzondere oeuvre die hij nagelaten heeft. 

Anneke Boot 1945- 2019

Anneke Boot woont en schildert in het oude centrum van Leiden, aan het Rapenburg.
Ze illustreerde studentenbladen, schilderde vervolgens gouaches en ontwikkelde haar stijl. nu schildert ze vrijwel uitsluitend in olieverf. Hoewel het Franse platteland haar grootste inspiratiebron is, schilderde Anneke Boot ook in Nederland en Italië. Haar sneeuwschilderijen maakte ze in de Ardennen.
Schilderijenexpert Ivo Bouwman: “Mij is onder de levende figuratieve kunstenaars, zowel in Nederland als in het buitenland, een schilder van zo hoog niveau niet bekend.”
Na aandringen van opdrachtgevers is Anneke ruim 20 jaar geleden ook portretten gaan schilderen. Dat bleek meteen een succes. Ze portretteerde onder andere het echtpaar Monique en Albert Heijn, Hans Wiegel, Ivo Bouwman en Antoine Bodar.

Anton Marie Nicolaas Karssen .1945 – 2019

Kunstschilder Anton Karssen is te Den Haag geboren en overleden te  Augustus in Rotterdam 2019 .Anton Karssen is geboren vlak na de Tweede Wereldoorlog . Hij groeide op in Den Haag en komt uit een famillie met meerdere generaties van kunstschilders en kunsthandelaren. Onder andere kunstschilders Kasparus Karsen 1810-1896 en zijn zoon Johann Eduard Karsen 1860 – 1941 hebben een directe band met Anton. Beide zijn geboren in Amsterdam. Dat hun achternaam verkeerd is geschreven komt door een fout in het volksregister. Anton ontwikkelde al op jonge leeftijd zijn artistieke talent. Karssen heeft geen academische opleiding gevolgd en is dus audidact. Hij schilderde in meerdere stijlen, maar is vooral bekend geworden als kopiist van de Hollandse Romantische School.Anton maakte Hollandse landschappen en stadsgezichten in de stijl van Charles leickert 1816 – 1907, Connelis Springere 1817 – 1891 , en Andreas Schelfhout 1787 – 1870. Met name de gedetailleerde oud Hollandse winterlandschappen met schaatsers hebben veel interesse van de Kunstliefhebbers.

Ben Viegers 1886 – 1947.

Kunstschilder Ben Viegers is geboren op 17 November in Den Haag en is overleden op 8 Oktober te Nunspeet. Zijn volle naam was Bernardus Petrus Viegers. Naast kunstschilder was Viegers ook tekenaar en pastellist.Ben Viegers was de zoon van Petrus Viegers en van Johanna Hulzing en woonde in Den Haag. Hij leerde de tekenkunst , mengen van verf en het schilderen in de werkplaats van zijn opa,Deze was koetsenbouwer en Viegers leerde daar het vak van schilder. Ben Viegers was ingeschreven in het cursusjaar 1903 -1904 voor onderwijs aan de Academie van Beelde Kunsten te Den Haag. Zijn leermeester was Charles Dankmeijer 1861 – 1923 en werd ook zijn vriend. Viegers heeft ook deelgenomen aan een tentoonstelling in Antwerpen en in 1910 op Batavia. Vanaf 1921 wordt Viegers lid van de Haagse kunstkring een in 1891 opgerichte vereniging van kunstschilders en kunstliefhebbers. Hier onderhield hij contacten met bekende kunstschilders van de Haagse school, zoals Jan Toorop 1858 – 1928, Louis Soonius 1883 – 1956 en Jan Knikker 1889 – 1957. Hierdoor is Viegers in zijn werk sterk beinvloed door de impressionisme van de Haagse school. bovendien werd Viegers ook geinspireerd  door de Franse impressionisten. Viegers verhuisde 1938 met zijn echtegenote van Den Haag naar Nunspeet. Daar zij gingen wonen in een verwaarloosd pand , dat hij zelf opknapte .In Nunspeet bevond hij zich onder ander kunstschilders zal als Jaap Hiddink 1910 -2000, Jos Lussenburg 1889-1975, Frans Huysmans  1885 – 1954 en Jan van Vuuren 1871 – 1941. Aan het begin van de 2e wereld oorlog woonde hij tot 1942 in Bakkum en verhuisde later naar Hilversum. In 1943 keerde Viegers met zijn vrouwe terug naar Nunspeet. Opnieuwe kocht viegers een bouwvallig pand .Het eigenhandig te restaurenen van zijn woonhuis werd Viegers uiteindelijk fataal, want bij het tillen van een zwaar kozijn overleed hij aan een hartaanval. Ben Viegers had een breed werkterein hij maakte bloemstillevens, bloembollenvelden, stadsgezichten , strandgezichten en winterlandschappen.

Charles Leickert 1816-1907.

Nederlands, Brussel (België) 1816 – 1907 mainz (Duitsland)

Charles Leickert werd in Brussel geboren en studeerde aan de Haagse tekenacademie. Hij heeft ook les gehad van Bart van Hove en Wijnand Nuijen maar werd het meest beïnvloed door Andreas Schelfhout. Het was de tijd van de Romantische school en deze leermeesters hoorden bij de meest prominente vertegenwoordigers daarvan. De romantiek werd in Nederland anders benaderd dan elders in Europa. Groteske, exotische en mystieke elementen zoals imponerende watervallen of mierzoete luchten ontbraken grotendeels. In plaats van het werken vanuit een nostalgisch verlangen naar verre oorden, wilde Nederlandse schilders vooral de schoonheid van de eigen omgeving weergeven. Dit resulteerde in gedetailleerde en stemmige schilderijen van schilderachtige steden en ongerepte Hollandse landschappen met molens en rivieren.

Cornelis Raaphorst 1875 – 1954.

Kunstschilder Cornelis Raaphorst is geboren te Nieuwekoop en op 2 Oktober 1954 overleden te Wassenaar.Cornelis komt uit een groot boerengezin van zeven kinderen. Hij groeide op in armoedige omstandigheden in Wassenaar.Vanaf jonge leeftijd hield hij zich al bezig met tekenen  en later ook met  schilderen. Hij trouwde en op zijn 25 jaar was het gezin uitgebreid met 9 kinderen. Cornelis verdiende zijn geld als huisschilder.In zijn vrije uren ontwikkelde hij zich door zelfstudie tot amateur kunstschilder. Pas na hij in 1923 op latere leeftijd een contract kreeg  van een kunstgalerie , werd Cornelis kunstschilder van beroep. Nadat Cornelis van Kunsthandel Scheen een schilderij van poesjes had geschilderd , kreeg hij advies zich daarin te specialiseren. Hij heeft ook Landschappen en de dorpen rond Wassenaar geschilderd.

Frits Hubeek 1884 – 1952

De kunstschilder Abraham Frederiks (Frits) Hubeek woonde en werkte voornamelijk in Amsterdam. Hij was leerling van de Tekenschool voor Kunstambachten te Amsterdam o.l.v. J. Visser Jr. en G.W.C. Rueter. Hij schilderde en tekende naast voornamelijk landschappen, watergezichten, duinlandschappen en heidegezichten. Frits Hubeek was lid van “St. Lucas” en “De Onafhankelijken” te Amsterdam.

Hans van Moerkerken 1950 –

Hans van Moerkerken is geboren in Hilversum.
Al op vierjarige leeftijd werd hij gefotografeerd achter een schildersezel. Later realiseerde Hans zich dat deze foto symbool stond voor het feit dat hij later een beroemde kunstschilder werd. Na de middelbare school, deed Hans examen voor de kunst-academie. Hij werd afgewezen met de mededeling, dat hij niet voldoende gemotiveerd was en niet genoeg talent had om kunstenaar te worden. Gelukkig heeft Hans naar zijn innerlijke stem geluisterd en ging onverstoorbaar door met het uitbouwen van zijn carrière als kunstschilder. Vele jaren lang, bestudeerde Van Moerkerken de technieken van de 17e en vooral 19e eeuwse schilders, zoals Schelfhout, Roelofs, Ch. Leickert en B.C.Koekkoek. Daarnaast verdiepte hij zich in de impressionistische schilderkunst. Tijdens deze jaren van intensieve studie, verdiende Van Moerkerken zijn boterham met het restaureren van schilderijen. Tijdens deze studiejaren kopieerde hij vele oude meesters om zichzelf te bekwamen in de door hen gebruikte technieken. Sommige van zijn schilderijen waren zelfs zo goed, dat hij later weer op veilingen opdoken als werk van de originele 19e eeuwse schilders. Van Moerkerken verhuisde naar Weesp aan de Vecht, waar in het verleden ook al veel Haagse School en Barbizon schilders inspiratie opdeden.

Hendrik Johannes Bellaard 1896 – 1975

Hendrik Johannes Bellaard werd op 16 november 1896 in Dordrecht geboren en overleed op 14 maart 1975 in Hilversum. Hij begon zijn opleiding in Dordrecht bij M.P. (Rinus) de Reus. Hij kreeg van hem les in tekenen, aquarelleren en schilderen naar stilleven, landschap en stadsgezichten. Van M. Adamse kreeg hij les in portrettekenen en aquarelleren van landschap en stilleven. In die tijd maakte Bellaard veel kopieën naar de grote meesters van de Haagse School. In de jaren twintig van de vorige eeuw woonde hij in Utrecht en kwam in contact met beeldend kunstenaars als Karel van Seben en Annie Borst Pauwels . Hij is lid geweest van de ‘Studietekenclub’ in Bilthoven en sloot zich in 1934 aan bij het Tekengenootschap ‘Het Krijtje’ in Utrecht. Henk Bellaard begon zijn werkzaamheden als decoratie schilder voor bedrijven. Later exposeerde hij onder andere in Amersfoort, Dordrecht, Utrecht en Bilthoven. In 1975 werd er een overzicht tentoonstelling gehouden in Zeist.

Henk Dekker 1897 – 1974.

De kunstschilder Henk Dekker werd in 1897 geboren in Den Haag en bleef daar het grootste deel van zijn leven wonen. Hij werd bekend met in impressionistische trant geschilderde zee- en strandgezichten, met vissers en schepen. Daarvoor deed hij inspiratie op langs de Hollandse kust, maar ook reisde hij langs de Middellandse Zee en langs de kusten van Bretagne, België, Engeland en Zweden. Henk Dekker ontving raadgevingen van H.J van der Weele en vormde zich verder zelf. Hij woonde en werkte in Den Haag, maar heeft ook vele buitenlandse reizen gemaakt. Naast Engeland en Zweden o.a ook naar Frankrijk en Marokko. In de dertiger jaren veranderde zijn kleurgebruik en kreeg in zijn werk de van hem bekende blauwig grijze toon de overhand. Dekker was lid van de Nederlandse kunstkring.

Share This